Större frihet.
Bättre tillförlitlighet.
Med mylife.

  • Hem
  • Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare

Ypsomed AB
Adolfsbergsvägen 31, 4 tr
168 67 Bromma
Sweden

Phone: +46 8 601 25 50

E-Mail: info@ypsomed.se 
www.mylife-diabetescare.se

Friskrivningsklausul för garanti:

Vi eftersträvar att publicera riktig och aktuell information och data på våra webbsidor. Trots all omsorg kan vi dock inte lämna några försäkringar eller garantier för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten och tillgängligheten hos webbsidornas information och data, och inte heller för åtkomsten till våra webbsidor, eller för att användningen av funktioner och dataöverföring är problemfri och utan avbrott.

Vi tar inget ansvar för tredje parts webbsidor och deras operatörer, vilka kan nås via hyperlänkar eller från vilka våra webbsidor kan nås, särskilt inte för riktigheten och lagligheten hos innehållet på sådana tredje parts webbsidor eller för uppfyllandet av eventuella överenskommelser eller att andra juridiska transaktioner slutförs när det gäller tredje parts webbsidor. Åtkomsten till länkade webbsidor som tillhör tredje part sker helt på användarens eget ansvar.