mylife Unio

mylife Unio

Vi frågade diabetespatienter hur de ansåg att en perfekt blodglukosmätare skulle vara. Med hjälp av deras önskemål och förslag kunde vi utveckla en produkt som sätter nya standarder.
mylife Unio är ett system för blodglukosmätning med patientfokus som uppfyller användarnas krav. Inspirerad av användare – utformad för dig.

mylife Pura

mylife Pura

Gedigen utformning för tillförlitliga blodglukosnivåer: det är vad mylife Pura står för. mylife Pura är spännande inte bara på grund av designen utan även för mätnoggrannheten och precisionen. Den är den idealiska följeslagaren i en vardag med diabetes, och gör det extra lätt för dig att mäta ditt blodglukos.

mylife SafetyLancets

mylife SafetyLancets

Den innovativa patenterade utformningen gör det lätt och säkert att ta kapillärblodprover. Frisläppningen i ett steg och ett stängt lock ger säkerhet och skyddar såväl patienter som vårdpersonal från smittöverföring och skador: mylife SafetyLancets finns i två olika versioner.