Större frihet.
Bättre tillförlitlighet.
Med mylife.

  • Hem
  • Integritetspolicy

Ypsomed AB:s integritetspolicy (Ypsomed)

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade. Läs igenom denna integritetspolicy noggrant för att informera dig om hur personliga uppgifter registreras, sparas och bearbetas i samband med att du använder dessa webbsidor.

Personliga uppgifter

Personliga uppgifter är information som gör det möjligt att identifiera en person. Hit hör till exempel namn, adress, telefonnummer, e-post och IP-adress.

Registrering av personliga uppgifter

Automatiskt registrerade data

Serverloggfiler

Våra webbsidor registrerar besökarnas förfrågningar och handlingar och sparar dem som serverloggfiler.

Följande uppgifter registreras:

  • Besökt webbsida
  • Tidpunkt för åtkomsten
  • Mängd skickade data i byte
  • Tidigare sida/länk som ledde dig till sidan
  • Vilken webbläsare som har använts
  • Vilket operativsystem som har använts
  • Vilken IP-adress som har använts

Datan som registreras används endast till statistisk utvärdering och förbättringar av webbplatsen. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverloggfilerna i efterhand om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

Cookies

Våra webbsidor använder cookies för att göra besöket på sidorna användarvänligare, förbättra prestandan och öka säkerheten. Cookies är små textfiler som sparas tillfälligt eller permanent på surfenhetens hårddisk. Med hjälp av cookies kan vi analysera hur våra webbsidor används och utföra ständiga förbättringar.

I webbläsarens inställningar kan du helt eller delvis inaktivera funktionen som sparar cookies, om du vill förhindra att det går att spåra ditt besök på våra webbsidor. Vi vill dock upplysa om att om du inaktiverar att cookies sparas så kan du inte längre utnyttja alla funktioner på webbsidorna.

Google Analytics

På våra webbsidor använder vi Google Analytics som är en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder sig av cookies och sparar dem på ditt system. Med hjälp av cookies går det att analysera hur du använder våra webbsidor.

Den information som cookies ger om din användning skickas till någon av Googles servrar i USA och sparas där. För vår räkning utvärderar Google informationen om hur du använder våra webbsidor. Analytics skapar rapporter om aktiviteterna på våra webbsidor och tillhandahåller andra tjänster som är till hjälp när vi analyserar hur våra sidor används. Den IP-adress som din webbläsare överför till Google Analytics sammankopplas inte med andra data från Google.

Du kan förhindra att Google Analytics registrerar din data genom att klicka på följande länk: Inaktivera Google Analytics. Härigenom placeras en så kallad opt-out-cookie som förhindrar att dina handlingar på dessa webbsidor registreras. Dessutom kan du förhindra att data som samlas in genom cookies (inkl. din IP-adress) registreras och bearbetas av Google genom att du installerar den plug-in.

Användning av social media plugins

Våra webbsidor innehåller social media plugins, till exempel för Facebook, Twitter och Xing. Kopplingarna syns på deras respekektive loggor. Med dessa plugins kan du dela innehållet på våra webbsidor eller rekommendera produkter.

Plugins skapar en direktlänk mellan din webbläsare och de sociala nätverken. En plugin informerar det sociala nätverket om att du har besökt vår webbsida. Oavsett om du har registrerat dig på dessa sociala nätverk skickas datan (IP-adress, datum och tidpunkt för besöket etc.) till respektive operatör. Om du samtidigt är inloggad på ett socialt nätverk kan ditt besök på våra webbsidor registreras på ditt konto. När du hanterar plugins, till exempel när du klickar på Gilla-knappen på Facebook eller skriver en kommentar, överförs detta direkt från webbläsaren till det sociala nätverket och bearbetas enligt de regler som gäller där. Vill du förhindra att de sociala nätverken kopplar dessa data till ditt konto ska du logga ut från nätverket i fråga innan du besöker våra webbsidor.

Plugins går att inaktivera. Information om hur du gör det hittar du på webbläsarens hjälpsidor.

Personliga uppgifter som förmedlats av dig

För vissa tjänster eller sidor måste du registrera dig eller logga in först. Härigenom förmedlar du självmant personliga uppgifter till oss och gör dem tillgängliga för våra angivna syften.

Göra beställningar

Du kan beställa informationsbroschyrer och produkter genom vår internettjänst. Om du gör en beställning behöver vi vissa personliga uppgifter av dig för att kunna behandla ordern. Dessa data behandlar vi endast för att kunna registrera och hantera din order och vi sparar dem i enlighet med lagringsplikten.

Kontaktformulär

Dina uppgifter från kontaktformulär (namn, adress, telefonnummer, e-post) använder vi endast för att behandla din förfrågan eller förslag. Genom att registrera dig och skicka din förfrågan ger du oss tillåtelse att behandla din personliga uppgifter för att kunna besvara din fråga.

Nyhetsbrev

När du registrerar dig för våra nyhetsbrev godkänner du att vi skickar dig nyhetsbrev per e-post via vår externa partner MailChimp (Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. ), för att ge dig information om Ypsomed och våra produkter. När som helst kan du avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på den länk som är bifogad i varje utskick.

Bearbetning av registrerade data

Hur datan används

Genom att använda våra webbsidor, registrera dig på onlineportaler och utnyttja våra webbtjänster (beställningar, enkäter, anmälan till evenemang etc.) godkänner du att de personliga uppgifter som du anger, sparas och behandlas av oss för respektive ändamål.

Ypsomed följer alltid bestämmelserna för integritetsskydd när vi registrerar, behandlar och använder personliga uppgifter. För att skydda dina personliga uppgifter mot manipulation, förlust, förvanskning och missbruk använder vi tekniska säkerhetsfunktioner och vi gör våra anställda medvetna om problematiken genom regelbundna utbildningar.

Förmedling av personliga uppgifter till tredje part

Dina personliga uppgifter förmedlar vi till bolag inom Ypsomed-gruppen för att kunna genomföra beställningar, reda ut klagomål eller i samband med tekniskt underhållsarbete. Förmedling till externa operatörer kan också förekomma av samma skäl. Vi delar bara så mycket information som behövs för att uppfylla uppgiften.

Ypsomed förblir ansvarigt för kontroll och korrekt behandling av data, även om de förmedlas till andra bolag i Ypsomed-gruppen eller extern tredje part för att affärsprocesser ska kunna genomföras. Vi säkerställer att bolagen inom Ypsomed-gruppen följer riktlinjerna för integritetsskydd, och vi kräver även av våra säljpartner och våra anlitade leverantörer att respektera integritetsskyddet, och endast behandla datan så som vi själva gör.

Vi offentliggör endast personliga uppgifter om det krävs av oss med juridiskt stöd, eller för att bistå i rättsprocesser eller myndigheters arbete och undersökningar, och om säkerheten är hotad.

Vi förmedlar inte dina personliga uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

Rätt till upplysning och raderade uppgifter

Du kan alltid skriva en begäran om att få veta om och vilka personliga uppgifter från dig som vi behandlar. Dessutom kan du begära att dina uppgifter korrigeras eller raderas. Skicka då ett meddelande till nedanstående kontaktadress.

Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt korrigera eller radera dina uppgifter. Det kan dock hända att dina uppgifter fortfarande behövs för de ändamål som de registrerades, eller att det finns rättsliga skäl att inte radera dem.

Barn

Ypsomeds webbsidor riktar sig till vuxna personer. Personer under 16 år måste ha föräldrars eller målsmäns medgivande för att delge sina personliga uppgifter på våra webbsidor.

Om vi har fått uppgifter om personer under 16 år utan att deras föräldrar eller målsmän har godkänt det, kan de kräva att när som helst få se sina barns uppgifter och om så önskas, kräva att uppgifterna raderas. Tills vi har fått in en begäran om att korrigera eller radera uppgifter, gäller bestämmelserna i denna integritetspolicy.

Länkar

Ypsomeds webbsidor kan innehålla länkar till externa sidor. Om du använder en sådan länk, tänk på att denna integritetspolicy inte gäller för den externa sidan och att Ypsomed inte kontrollerar dessa sidor. Ta reda på vilken integritetspolicy som gäller på de externa webbsidorna och hur data registreras där.

Ändringar

Innehållet i denna integritetspolicy måste anpassas då och då. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet när vi vill. Den aktuella versionen hittar du alltid här. Läs igenom integritetspolicyn regelbundet när du besöker våra sidor.

Ansvar och kontakt

Ställ frågor om vilka personliga uppgifter vi har registrerat om dig genom att skriva till följande adresser:

Ypsomed AB
Adolfsbergsvägen 31, 4 tr
168 67 Bromma
Sweden

E-postl: info@ypsomed.se