mylife Clickfine AutoProtect

Användning

Så fungerar kanylen

Avlägsna skyddsfolien.

Avlägsna skyddsfolien.

Klicka fast (eller skruva fast) mylife Clickfine AutoProtect absolut rakt på injektionspennan. Skruva för att fästa Kanylen. Kanylen sitter fast ordentligt när den är påskruvad, även om Du inte känner ett tydligt stopp.

Klicka fast (eller skruva fast) mylife Clickfine AutoProtect absolut rakt på injektionspennan. Skruva för att fästa Kanylen. Kanylen sitter fast ordentligt när den är påskruvad, även om Du inte känner ett tydligt stopp.

Undvik att klicka snett.

Undvik att klicka snett.

Avlägsna skyddshatten. Den röda låsindikatorn är inte synlig.

Avlägsna skyddshatten. Den röda låsindikatorn är inte synlig.

Innan Du utför funktionstestet följer Du bruksanvisningen för Din injektionspenna. Dosera enligt läkarens / vårdpersonalens anvisningar.

Innan Du utför funktionstestet följer Du bruksanvisningen för Din injektionspenna. Dosera enligt läkarens / vårdpersonalens anvisningar.

Utöva inget tryck på doseringsknappen under injektionen.

Tryck inte på doseringsknappen medan nålen sätts in.

Sätt injektionspennan absolut lodrätt i 90° vinkel mot det valda stickstället. För att undvika att injicera i en muskel kan det vara nödvändigt att göra ett hudveck.

Sätt injektionspennan absolut lodrätt i 90° vinkel mot det valda stickstället. För att undvika att injicera i en muskel kan det vara nödvändigt att göra ett hudveck.

Tryck lätt på injektionspennan tills den blå skyddskåpan inte längre är synlig.

Tryck lätt på injektionspennan tills den blå skyddskåpan inte längre är synlig.

Tryck nu på doseringsknappen, och injicera långsamt. Låt kanylen sitta kvar i fettvävnaden i 10 sekunder, enligt anvisningarna från behandlande läkare eller vårdpersonal.

Tryck nu på doseringsknappen, och injicera långsamt. Låt kanylen sitta kvar i fettvävnaden i 10 sekunder, enligt anvisningarna från behandlande läkare eller vårdpersonal.

Avlägsna injektionspennan lodrätt från injektionsstället. Den blå skyddskåpan låses automatiskt och den röda låsindikatorn blir synlig.

Avlägsna injektionspennan lodrätt från injektionsstället. Den blå skyddskåpan låses automatiskt och den röda låsindikatorn blir synlig.

Skruva av mylife Clickfine AutoProtect pennkanylen från injektionspennan.

Skruva av mylife Clickfine AutoProtect pennkanylen från injektionspennan.

Kassera kanylen på ett säkert sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.

Kassera kanylen på ett säkert sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.