Ny 5mm längd

Penkompatibilitet

Pennkanylerna mylife Clickfine AutoProtect är testade enligt ISO 11608-2:2012, och är fullt fungerande och ger bättre säkerhet när de används med de injektions- pennor som anges på kanylförpackningen.

Observera:

Insulinpennor

AstraZeneca Ltd.
Byetta® Pen

 

SymlinPen®

 

Berlin Chemie AG
BerliPen® areo 2

 

BerliPen® PRECISION

 

Eli Lilly and Company
HumaPen® Luxura HD

 

HumaPen® SAVVIO

 

KwikPen® (Humalog® U-100 + Mix 50/50™ + Mix 75/25™)

 

KwikPen® Humalog U-200

 

KwikPen® Abasaglar

 

Novo Nordisk A/S
NovoPen® 4

 

NovoPen® 5

 

NovoPen® Junior

 

NovoPen Echo®

 

FlexPen®

 

FlexTouch®

 

Victoza®

 

NordiPen®

 

Saxenda® Pen

 

FlexTouch® Ryzodeg

 

FlexTouch® Xultophy

 

FlexTouch® Levemir

 

FlexTouch® Tresiba U-100

 

FlexTouch® Fiasp®

 

Sanofi
AllStar®

 

ClikStar®

 

Lyxumia® Pen

 

SoloStar®

 

JuniorStar®

 

Toujeo® SoloStar®

 

TactiPen®

 

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.
Gansulin Pen

 

Ypsomed AG
ServoPen®

 

YpsoPen®

 

Andra pennor

Genentech, Inc.
Nutropin AQ Pen®

 

Vissa injektionspennor säljs inte i alla länder. Vid frågor vänder du dig injektionspennans tillverkare. Alla varumärken tillhör den nämnda tillverkaren. När du använder säkerhetskanylerna mylife Clickfine AutoProtect ska du följa kanylernas och injektionspennornas bruksanvisningar.