Ny 5mm längd

mylife Clickfine AutoProtect

Enjoy prevention

  • Innovativ låsmekanism för skydd mot nålsticksskador
  • Uppfyller kraven i direktivet 2010/32/EU, § 4, artikel 71
  • Kanylen döljs av en blå skyddshylsa för ökad trygghet
  • Speciell silikonytbehandling för maximal injektionskomfort
  • Passar alla ledande märken av injektionspennor2, och finns i längderna 5 och 8 mm
mylife Clickfine AutoProtect

1 Rådets direktiv 2010/32/EU om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården.
2 Se listan med injektionspennor som kan användas på förpackning en till pennkanylerna mylife Clickfine AutoProtect
   eller webbplatsen mylife Clickfine AutoProtect.