Ny 5mm längd

mylife Clickfine AutoProtect

Kanyllängder

Färgkodning för enkel identifiering av olika kanyllängder

Pennkanylerna mylife Clickfine AutoProtect finns i två olika längder: 5 och 8 mm. 5 mm-kanylen kan användas utan hudvecksteknik för att minska risken att vårdgivaren sticker sig under injektionen.3

Pennkanylerna

Kanylen diameter

Kanyllängder

mylife Clickfine Autoprotect 5 31G / 0.25 mm 5 mm
mylife Clickfine Autoprotect 8 29G / 0.33 mm 8 mm

3 K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes.
   Diabetes & Metabolism. 2012, 38, S2–S8, Supplement 1.