mylife Clickfine AutoProtect

Livet har redan tillräckligt med risker

Varje år skadas miljoner människor i världen av använda kanyler – bland annat inträffar fler än en miljon stickskador av kanyler bara i EU.3 Vårdpersonal är särskilt utsatt för risk för stickskador. Infektionsrisken kan lätt undvikas med den nya mylife Clickfine AutoProtect-pennkanylen från Ypsomed.

Vi bryr oss om din säkerhet

Med det innovativa och patenterade låssystemet minskar mylife Clickfine AutoProtect signifikant risken för stickskador, och uppfyller därmed kraven i direktivet 2010/32/EU, § 4, artikel 71 Pennkanylen mylife Clickfine AutoProtect har en säkerhetsmekanism med följande egenskaper:

  • Inbyggd i systemet
  • Automatiskt låsning omedelbart efter injektionen
  • En röd indikator visar att den är låst
  • Synlig kanylspets underlättar förfyllning
  • Låsningen täcker kanylen permanent så att upprepad användning förhindras

2010/32/EU §4, artikel. 7  Stöder genomförandet av paragraf 4, artikel 7 i rådets direktiv 2010/32/EU av den 10 maj 2010 om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården.

1 Rådets direktiv 2010/32/EU om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården.
3 K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes.
   Diabetes & Metabolism. 2012, 38, S2–S8, Supplement 1.

Egenskaper med högsta kvalitet

mylife Clickfine DiamondTip

Medicinsk kanyl av högsta kvalitet med tunnväggsteknologi möjliggör lätt och optimalt flöde av läkemedel på grund av den stora inner- diametern.

mylife Clickfine DiamondTip

Speciell silikonytbehandling ger konstanta glidegenskaper och mjukt inträngande.

Pålitlig säkerhet och enkelhet

mylife Clickfine AutoProtect med skyddshylsa.

mylife Clickfine AutoProtect med skyddshylsa.

Före injektion: kanylen skyddas av skyddshylsan.

Före injektion: kanylen skyddas av skyddshylsan.

Under injektion: skyddshylsan frigör kanylen.

Under injektion: skyddshylsan frigör kanylen.

Efter injektion: automatisk låsning och röd låsindikator.

Efter injektion: automatisk låsning och röd låsindikator.