mylife Clickfine DiamondTip

Enjoy brilliance

mylife Clickfine DiamondTip – Mer komfort med den perfekta spetsen

  • mylife Clickfine DiamondTip 6-fasetterad teknologi för en mjukare injektion finns i kanyllängderna 4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm.1,2
  • mylife Clickfine 10 mm och 12 mm finns med 3-fasetterad spets.
  • Extra tunnväggig kanyl för optimerat läkemedelsflöde3
  • Klickteknologi för lätt och säker passning
  • Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort
  • Passar alla ledande fabrikat av injektionspennor4

1 Teknisk rapport, arkiverade data. 2015
2 Resultat från en användarenkät juni 2014 till juni 2015, utförd av IFAK Institut GmbH & Co. KG, Tyskland, arkiverade
   data.

Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings,    Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
4 Alla användbara pennkanyler har testats enligt ISO 11608-2:2012. Se listan på pennkanylförpackningen eller besök vår
   webbplats www.mylife-diabetescare.se