mylife Clickfine DiamondTip

Upptäck din pennkanyl

Korta pennkanyler – Tillförlitlig subkutan injektion

För en noggrann beräkning av insulinets effekt är det viktigt att insulininjektionen ges i underhudsfettet (subkutan injektion) och inte i den underliggande muskeln. Om insulinet injiceras i muskeln, kan det leda till oförklarligt svängande blodglukosvärden samt kraftig hypoglykemi.

 • Det finns en trend mot kortare pennkanyler.
 • 4 mm och 5 mm pennkanyler förenklar injektionstekniken. Injektioner kan ofta ges vinkelrätt utan att ett hudveck görs (barn, ungdomar och slanka vuxna bör göra hudveck).1
 • Med korta pennkanyler minskar risken för oavsiktliga injektioner i muskler med risk för allvarlig hypoglykemi.

 Korta pennkanyler möjliggör säker
    subkutan injektion utan att
    hudveck görs.Följ
    rekommendationerna från ditt
    diabetesteam.

  Med långa pennkanyler ökar risken för
     injektion i muskeln.

 Hud (överhud och läderhud)

 Subkutan fettvävnad

 Muskel

Ännu skonsammare injektion tack vare innovation och precision²

DiamondTip – den perfekta kanylspetsen.

 • 6-faldigt fasetterad pennkanylspets med hög precision 
 • Kanyl med superfin och högpolerad spets:
  4 mm / 32 G, 5 mm / 31 G, 6 mm / 31 G,
  8 mm / 31 G

Tack vare den 6-faldiga fasetteringen är pennkanylspetsen mylife Clickfine DiamondTip tunnare och injektionen ännu skonsammare. Den gröna linjen visar de minskade penetrerings- och glidkrafterna (F0, F1 och F2) jämfört med en konkurrerande pennkanyl (grå linje).2

Extra tunnväggig kanyl (ETW) -
För optimerat läkemedelsflöde

Större innerdiameter vid oförändrad ytterdiameter3

 • Förbättrad medicinering på grund av högre flöde4
 • Eftersom kanylen har större innerdiameter behövs mindre kraft på injektionsknappen4
 • Passar för enkel dosering av högkoncentrerat insulin från 200 E/ml

Egenskaper av högsta kvalitet – Upplev tillförlitlig komfort

mylife Clickfine DiamondTip

Medicinsk kanyl i toppkvalitet med tunnväggsteknologi för lätt och optimalt flöde av läkemedel på grund av den större innerdiametern.

mylife Clickfine DiamondTip

Speciell silikonytbehandling ger konstanta glidegenskaper och mjuk penetrering.

mylife Clickfine DiamondTip

Patenterad universal click-teknologi. Blå yttre skyddshuv för bättre identifiering.

mylife Clickfine DiamondTip

Yttre skyddshuv som ger bra grepp. Fri flik för snabb och säker bortdragning av skyddsplasten.

1 VDBD Leitfaden zur Injektion bei Diabetes mellitus. Health Care Professionals. 2. bearbeitete Auflage. November 2016.
Teknisk rapport, arkiverade data. 2015
Kanylröret är tillverkat av rostfritt stål för medicinska produkter – ISO 9626:2016.
4 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings,    Clinical therapeutics, 35(7):923-933, 2013.

Lätt hantering för alla i farten

Unika användningsegenskaper.

Äußere SchutzkappeYttre skyddshuv


SkyddsplastInre skyddshuv

Kanyl

Kanylnav

Nadel

 • Yttre skyddshuv som ger bra grepp
 • Fri flik för snabb avdragning av skyddsplasten
 • Inre skyddshuv som är lätt att ta bort
 • Kanylnav med fönster för extra optisk kontroll
 • Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort