FAQ

Var injicerar jag insulin med en penna?

  • Injicera alltid insulin subkutant (i den fettvävnad som ligger över muskeln). Rekommenderade injektionsställen beror av vilken typ av insulin du använder. Hör med ditt diabetesteam och följ instruktionerna för insulinet.
  • Om du injicerar för ofta på samma ställe, bildas det hårda klumpar och knutor och insulinets verkan kan bli fördröjd eller oregelbunden, med risk att diabeteskontrollen blir sämre. Växla injektionsställe efter ett schema, för att undvika sådana problem.

Hur injicerar jag insulin på rätt sätt med en penna?

  • I de flesta fall behöver du inte lyfta ett hudveck när du använder en 4 mm kanyl. Stick in kanylen rätt ned, vinkelrätt mot huden, injicera insulinet och håll kvar kanylen i huden medan du långsamt räknar till 10. Men för att undvika att injicera i en muskel, när du injicerar i en arm eller ett ben eller buken, kan du även med en 4 mm kanyl behöva använda ett hudveck.
  • Om du injicerar insulin med en 6 mm kanyl, bör du antingen lyfta ett hudveck eller sticka in kanylen i 45 graders vinkel.
  • Om du har en pennkanyl som är 8 mm eller längre, bör du lyfta ett hudveck och injicera i 45 graders vinkel för att undvika att injicera i en muskel.
  • För att få ett bra hudveck, använder du tumme och pekfinger (och hjälper kanske till med långfingret). Om du använder alla fingrarna, finns det risk att du lyfter muskel tillsammans med underhuden, och riskerar då att injicera i muskeln. Du bör inte klämma åt om det lyfta hudvecket så hårt att det vitnar eller gör ont. Diskutera med ditt diabetesteam om och när du ska använda ett hudveck, och öva på rätt teknik.

Hur hittar jag rätt längd på kanylen?

Att besluta om en kanyllängd är ett individuellt beslut, som du fattar tillsammans med ditt diabetesteam. Det grundar sig på flera faktorer, som hur mycket underhud du har på de rekommenderade injektionsställena, injektionstekniken, insulintypen och vad du själv föredrar. Längre kanyler kan öka risken för injektion i en muskel. Kortare kanyler anses normalt vara säkrare och tolereras ofta bättre.

Har du fler frågor om det här ämnet?

Kontakta oss gärna, så svarar Ypsomed på dina frågor.