mylife Clickfine DiamondTip

Enjoy brilliance

mylife Clickfine DiamondTip - Mer komfort med den perfekta spetsen

  • 6-fasetterad kanylspets för en mjukare injektion1,2
  • Tunnväggsteknologi för snabbare medicinflöde
  • Speciell silikonytbehandling för avancerad injektionskomfort
  • Hörbart "klick" för säker fastsättning
  • Passar alla ledande märken av injektionspennor3, och finns i längderna 4, 6 och 8 mm
mylife Clickfine DiamondTip 4mm

Längderna 10 och 12 mm finns med 3-fasetterad spets.

1 Teknisk rapport, arkiverade data. 2015
2 Resultat från en användarenkät juni 2014 till juni 2015, utförd av IFAK Institut GmbH & Co. KG,
   Tyskland, arkiverade data.

3 Se pennkanylförpackningen eller vår webbplats www.mylife-diabetescare.com