Snabb och säker borttagning
av “klick” pennkanyler.

mylife Needle Remover

mylife Needle Remover (kanylborttagare) är ett säkert verktyg för att ta av pennkanyler.

  • Minskad risk för stickskador
  • Ökad säkerhet för vårdperonal
  • Kompatibel med mylife Penfine pennkanyler från Ypsomed

Användning av mylife Needle Remover

1. Håll insulinpennan (med fastsatt kanyl) i en horisontell position och för in kanylen i mylife Needle Remover (in i öppningen).

1. Håll insulinpennan (med fastsatt kanyl) i en horisontell position och för in kanylen i mylife Needle Remover (in i öppningen).

2. Håll insulinpennan rak och snurra på pennan minst tre varv i den indikerade riktningen eller tills pennkanylen lossnar från insulinpennan. Håll mylife Needle Remover stadigt i handen.

2. Håll insulinpennan rak och snurra på pennan minst tre varv i den indikerade riktningen eller tills pennkanylen lossnar från insulinpennan. Håll mylife Needle Remover stadigt i handen.

3. Håll mylife Needle Remover strax ovanför kanylburken och tryck på den röda knappen för att kasta pennkanylen. Öppningsdiametern på kanylburken måste vara minst 4 cm.

3. Håll mylife Needle Remover strax ovanför kanylburken och tryck på den röda knappen för att kasta pennkanylen. Öppningsdiametern på kanylburken måste vara minst 4 cm.