Om diabetes

Varför ska man mäta?

Varför ska man mäta?

En god diabetesinställning innebär att blodsockervärdena håller sig inom normalområdet, d.v.s mellan 4,4 och 6,7 mmol/L.

Mätfrekvens

Mätfrekvens

Före maten och efter maten: när du absolut ska bestämma ditt blodsockervärde och hur ofta självkontroll i genomsnitt är nödvändig.

Mäta rätt

Mäta rätt

Bara den som känner till sitt aktuella blodsockervärde kan dosera insulinet rätt. De viktigaste tipsen för riktig blodsockermätning.

Avvikande värden

Avvikande värden

Det uppmätta blodsockervärdet stämmer inte med det som "känns"? Vad beror det på? På teststickan, på mätaren eller har det uppträtt ett fel vid mätningen?

Helblod eller plasma

Helblod eller plasma

Den som byter från ett blodsockermätsystem som är kalibrerat för helblod till ett som är kalibrerat för plasma eller omvänt, måste kanske räkna med nya målvärden.

Omräkningstabeller

Omräkningstabeller

Beroende på land anges blodsockervärden i millimol per liter (mmol/L) eller milligram per deciliter (mg/dL). Vid omräkning hjälper våra tabeller.