Om diabetes

Fettkuddar (lipohypertrofier)

Vad är lipohypertrofier?

  • De omfattar förändringar och förhårdnader – fettkuddar i underhudsfettväven.

Varför uppstår lipohypertrofier?

  • Återanvändning av skadade pennkanyler kan orsaka hud- och vävnadsskador.
  • Sådana skador och många injektioner på "favoritställen" kan leda till uppkomst av lipohypertrofier.

Vad blir följden av lipohypertrofier?

  • Injektioner i förhårdnad vävnad påverkar insulinupptaget, så att det blir svårt att beräkna insulinets verkan.
  • Oförklarliga blodglukossvängningar kan uppträda.

Hur kan lipohypertrofier undvikas?

  • Byt injektionsställe för varje injektion.
  • Använd pennkanyler bara en enda gång.
  • Undersök regelbundet injektionsställena och fråga ditt diabetesteam om du märker något misstänkt.

 

Exempel på lipohypertrofier

Rekommendation: Det är ofta lättare att känna lipohypertrofier än att se dem!