Om diabetes

Genomföra injektionen

Steg för steg

Före injektionen

Tvätta händerna med tvål och vatten.

Tvätta händerna med tvål och vatten.

Anmärkning: Blanda  om grumligt insulin  (NPH eller blandat insulin). Rulla och vagga  pennan 10 gånger före varje injektion och följ anvisningarna från din diabetessköterska och tillverkaren.

Anmärkning: Blanda om grumligt insulin (NPH eller blandat insulin). Rulla och vagga pennan 10 gånger före varje injektion och följ anvisningarna från din diabetessköterska och tillverkaren.

Utföra injektionen

Ta bort skyddsfolien.

Ta bort skyddsfolien.

Se upp: Klicka inte fast kanylen snett.

Se upp!
Klicka inte fast kanylen snett.

Klicka fast pennkanylen mylife Clickfine lodrätt med det yttre kanylskyddet.

Klicka fast pennkanylen mylife Clickfine lodrätt med det yttre kanylskyddet.

Tips: Ställ pennkanylen lodrätt på ett bord  och klicka fast pennan uppifrån.

Tips: Ställ pennkanylen lodrätt på ett bord och klicka fast pennan uppifrån.

Ta bort det yttre kanylskyddet och behåll det.

Ta bort det yttre kanylskyddet och behåll det.

Ta bort det inre kanylskyddet.

Ta bort det inre kanylskyddet.

Före varje injektion kontrollerar du att pennan är doseringsklar enligt tillverkarens anvisningar (genomsläpplighetstest).

Före varje injektion kontrollerar du att pennan är doseringsklar enligt tillverkarens anvisningar (genomsläpplighetstest).

Ställ in rätt dos. Håll pennkanylen mot ett lämpligt injektionsställe.

Ställ in rätt dos. Håll pennkanylen mot ett lämpligt injektionsställe.

Följ anvisningarna från ditt diabetesteam och injicera insulinet långsamt genom att trycka på doseringsknappen.

Följ anvisningarna från ditt diabetesteam och injicera insulinet långsamt genom att trycka på doseringsknappen.

Låt kanylen vara kvar  i fettväven och räkna långsamt till tio.

Låt kanylen vara kvar i fettväven och räkna långsamt till tio.

Sätt noggrant på det yttre kanylskyddet (endast när du injicerar själv).

Sätt noggrant på det yttre kanylskyddet (endast när du injicerar själv).

Skruva av kanylen.

Skruva av kanylen.

Kasta den använda kanylen på ett säkert sätt.

Kasta den använda kanylen på ett säkert sätt.