Diabetes Knowledge

Genomföra injektionen

Steg för steg

Ta bort skyddsfolien.

Ta bort skyddsfolien.

mylife Clickfine – Klicka fast pennkanylen mylife Clickfine lodrätt med det yttre kanylskyddet.

mylife Clickfine – Klicka fast pennkanylen mylife Clickfine lodrätt med det yttre kanylskyddet.

Tips: Ställ pennkanylen lodrätt på ett bord och klicka fast pennan uppifrån.

Tips: Ställ pennkanylen lodrätt på ett bord och klicka fast pennan uppifrån.

Se upp: Klicka inte fast kanylen snett.

Se upp
Klicka inte fast kanylen snett.

Ta bort det yttre kanylskyddet och behåll det.

Ta bort det yttre kanylskyddet och behåll det.

Ta bort det inre kanylskyddet.

Ta bort det inre kanylskyddet.

Ställ in rätt dos. Håll pennkanylen mot ett lämpligt injektionsställe.

Ställ in rätt dos. Håll pennkanylen mot ett lämpligt injektionsställe.

Följ anvisningarna från ditt diabetesteam och injicera insulinet långsamt genom att trycka på doseringsknappen.

Följ anvisningarna från ditt diabetesteam och injicera insulinet långsamt genom att trycka på doseringsknappen.

Låt kanylen vara kvar i fettväven i 10 sekunder.

Låt kanylen vara kvar i fettväven i 10 sekunder.

Sätt noggrant på det yttre kanylskyddet (endast när du injicerar själv).

Sätt noggrant på det yttre kanylskyddet (endast när du injicerar själv).

Skruva av kanylen.

Skruva av kanylen.

Kasta den använda kanylen på ett säkert sätt.

Kasta den använda kanylen på ett säkert sätt.