Om diabetes

Graviditet och diabetes

Vad är egentligen graviditetsdiabetes?

Graviditetsdiabetes, även kallad havandeskapsdiabetes, definieras som en störd glukostolerans, som uppstår eller diagnostiseras för första gången under graviditet. Med sin frekvens på ungefär 5% är det den vanligast förekommande ämnesomsättningssjukdomen under graviditet. Den förblir ofta oupptäckt.

Vad är egentligen graviditetsdiabetes?

 • Drabbar ungefär 6% av alla gravida kvinnor
 • Upptäcks ofta inte, eftersom modern inte har några direkta symtom
 • Minskad insulineffekt på grund av hormonell obalans
 • Hälsorisker som kan undvikas hos moder och barn
 • Ökad risk för missbildningar och missfall GDM måste anses vara dödsorsak i 28% av missfallen.
 • Frekvensen av kejsarsnitt är 40% högre än hos icke-diabetiker
 • Orsakas av övervikt, genetiska faktorer
 • Behandling: viktminskning, ökad motion, insulin

Vid graviditetsdiabetes är balansen störd mellan blodsocker-höjande hormoner, bildade i placentan och blodsocker- sänkande hormoner, vilket leder till en ökning av blodsockernivåerna (hyperglykomi).

De allvarliga följderna för modern när det gäller obehandlad graviditetsdiabetes innefattar

 • urinvägsinfektioner
 • högt blodtryck
 • ödem och
 • kramper

De allvarliga följderna för barnet när det gäller obehandlad graviditetsdiabetes innefattar makrosomi (onormalt stora barn), försenad lungutveckling, ämnesomsättningsstörningar och fosterdöd.

Graviditetsdiabetes försvinner vanligtvis efter graviditeten.