Om diabetes

Rätt injektionsteknik

Insulinet injiceras in i underhudsfettet

 

  Hud

  Underhudsfett

  Muskel

För korrekt upptag och optimal effekt av insulinet är det viktigt att insulininjektionen ges i underhudsfettet (subkutan injektion) och inte i muskeln. Om insulinet injiceras i muskeln, kan det leda till kraftig hypoglykemi.

  Injicera insulinet i underhudsfettet
  Injicera inte insulinet i muskeln

Lämpliga kanyllängder – För dina individuella behov¹

  • Det är en klar trend att använda kortare och tunnare pennkanyler.
  • Injektioner med korta pennkanyler möjliggör en tillförlitlig insulindosering i underhudsfettet (subkutan injektion) och förenklar injektionstekniken.
  • Hudens tjocklek (över- och läderhud) är oberoende av BMI (Body Mass Index) sällan mer än 3 mm.
  • Rätt kanyllängd för dig är avgörande och bestäms vid början av pennbehandlingen i samråd med läkaren eller diabetessköterskan.
  • Normalt börjar behandlingen med kortare pennkanyler.
  • Genom val av injektionsteknik i kombination med rätt kanyllängd kan en oönskad injektion i muskel undvikas.

Rätt injektionsteknik – Med olika kanyllängder

Med 4 mm kanyllängd
Håll kanylen lodrätt (90° vinkel mot huden), utan hudveck (för en del barn, mycket slanka vuxna och vid injektion i låret kan det vara nödvändigt att göra ett hudveck).

Med 6 mm och 8 mm kanyllängd
Injicera i 90° vinkel med hudveck eller i 45° vinkel utan hudveck.

 

Rätt bildande av hudveck

  • Gör ett hudveck med tummen och pekfingret (ev. också långfingret).
  • Håll hudvecket avslappnat och löst. Tryck inte så hårt att det gör ont eller att huden blir vit.
  • Om du använder alla fingrarna, finns det risk att även muskulaturen kommer med. Det kan leda till en oönskad injektion i muskeln.

1 Informationen i den här broschyren är rekommendationer och ersätter på inget sätt professionell rådgivning eller behandling av utbildad läkare eller diabetessköterska.