Diabetes Knowledge

Lämpliga injektionsställen

Insulinupptaget är inte lika snabbt överallt

  • Buk och lår är de vanligaste injektionsområdena.
  • Injektioner i buken tas upp snabbt.
  • Injektioner i låret och skinkorna ger långsammare insulinupptag.
  • Analoga insuliner påverkas mindre av injektionsstället.
  • Följ rekommendationerna från ditt diabetesteam.
  • Överarmen som ytterligare injektionsställe: Injektioner i överarmen bör väljas först efter utbildning av diabetesspecialister. Det beror på att det finns risk för en oönskad injektion i muskeln, eftersom underhudsvävnaden här är mycket tunn och injektionsställena svåråtkomliga.

Rotationsprincip för stickställen – Undvik fettkuddar (lipohypertrofier)

  • Byt injektionsställe för varje injektion (rotationsprincip).
  • Injektionsställena bör vara minst 3 cm från naveln och från varandra, för att undvika ansamling av injektioner till "favoritställen" med risk för bildning av förhårdnader i vävnaderna (lipohypertrofier).

Exempel på rotationsprincipen

Exempel 1

Exempel 2

Exempel 3