Om diabetes

Använd pennkanyler bara en enda gång

Risker vid återanvändning

Om kanylen används flera gånger finns följande risker:

 • Redan efter en användning blir kanylspetsen trubbigare, dess glidfilm kan nötas bort och kanylspetsen kan missformas:
  - Injektionerna blir smärtsammare.
  - Små skador i huden eller blåmärken kan uppkomma.
 • Pennkanylen är inte längre steril efter en användning:
  - Återanvändning är ohygienisk.
  - Infektionsrisken ökar.
 • Insulinet kan utkristalliseras i pennkanylen:
  - Kanylen kan täppas till, så att en säker insulindosering inte längre kan garanteras.
  - Det kan leda till doseringsfel och oväntat höga blodglukosvärden.
 • Bildning eller utbredning av luftbubblor i ampullen:
  - Insulinet kan (under förvaringen) droppa ur kanylen.
  - Insulindoseringen blir inte noggrann.
Ny kanyl
Kanyl efter flera gångers användning
Kanyl efter flera gångers användning, med fastsittande vävnadsrester