Om diabetes

Insulinpumpbehandling

Insulinpumpbehandling

Med en insulinpump kan du ställa in insulintillförseln optimalt. Basaldosen kan anpassas till dagens behov och bolusinsulin kan delas ut med en knapptryckning.

Insulinpump och sport

Insulinpump och sport

Sport med insulinpump: inget problem! Pumpen ger bästa förutsättningar för att samla kroppslig aktivitet och insulinbehandling under samma tak.

Sänka och höja basaldos

Sänka och höja basaldos

Med pumpen reagerar du flexibelt på nya vardagssituationer. Vill du renovera under veckohelgen och anstränga dig mer fysiskt? Bara att sänka basaldosen!

Utnyttja bolusvarianter

Utnyttja bolusvarianter

För att täcka måltider med insulin, ger pumpbärare en bolus. Tack vare bolusvarianter kan dosen ges omedelbart eller fördröjt.