Så här använder du mylife OmniPod

Patch och pump

Tre lätta steg för att starta insulintillförseln

Den unika konstruktionen av mylife OmniPod medför färre tillbehör och gör det mycket lättare att förbereda systemet för användning: Det behövs bara tre steg för att starta insulintillförseln.

Påfyllning

Fyll

Fyll poden med insulin (från 85 upp till 200 enheter snabbverkande U-100-insulin, t.ex. NovoRapid®, Humalog® eller Apidra®). Poden förfylls automatiskt och utför ett antal säkerhetskontroller.

Fäst

Fäst

Förbered infusionsstället. Fäst poden på infusionsstället och dra fingret runt tejpen så att den sitter ordentligt.

Starta

Starta

Tryck på "Start" för att aktivera den praktiskt taget smärtfria automatiska insättningen av den mjuka kanylen och påbörja insulintillförseln. 

OmniPod är ett inregistrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation.
NovoRapid, Humalog och Apidra är inregistrerade varumärken som tillhör respektive ägare.