mylife OmniPod

den slangfria insulin-patch-pumpen

  • Insulinhanteringssystemet med bara två delar för en kompakt lösning
  • Liten, lätt och vattentät1 pod för mer flexibilitet
  • Automatisk och praktiskt taget smärtfri kanylinsättning för mer bekvämlighet
  • Inbyggd blodglukosmätare och boluskalkylator för mer behandlingsstöd
  • Enkla stegvisa instruktioner för intuitiv hantering av behandlingen

mylife OmniPod insulinhanteringssystem är ett system med bara två delar: poden och PDM:en (Personal Diabetes Manager).

Den lilla, kompakta poden är systemets hjärta, med en insulinreservoar, infusionsset och pump i en enhet, som fästs direkt på huden och ger dig insulin i upp till tre dagar – utan slangar, kontinuerligt.

Poden styrs trådlöst via PDM:en, som samtidigt fungerar som blodglukosmätare och boluskalkylator.

1 IPX8: 7,6  m i upp till 60 minuter för poden. PDM:en är inte vattentät.
OmniPod är ett inregistrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation.