mylife OmniPod

Specifikationer

PDM:en (Personal Diabetes Manager)

Systemalternativ och inställningar
Bolus Steg: 0,05/0,1/0,5/1,0 E
Max. bolus: 30 E
Max. bolusflöde: 1,5 E/min
Förlängd bolus: % eller E
Basaldos 7 basalprogram
24 segment i steg om 30 minuter
Max. basalflöde: 30 E/h
Basalflödessteg: 0,05 E/h
Temporär basaldos: % eller E
Boluskalkylator Disponibelt insulin (DI)
8 segment för blodglukosmål
8 segment för kvoten insulin till kolhydrater
8 segment för korrektionsfaktor
Förinställningar 7 förinställda bolusdoser (t.ex. "pizzabolus")
36 förinställningar för kolhydrater (t.ex. favoritmåltid)
7 temporära basaldosförinställningar (t.ex. joggning)
Minne upp till 5 400 poster (90 dagars data)
Blodglukosmätare Inbyggd FreeStyle blodglukosmätare
Kalibrering: Plasmaekvivalent
Prov: Helblod, kapillärt
Provstorlek: 0,3 µl
Testtid: 7 sekunder
Teststicka FreeStyle
FreeStyle Lite
PDM-specifikationer
Mått 6,21 cm × 11,25 cm × 2,5 cm
Vikt 125 g
Skärm 3,6 × 4,8 cm LCD; 6,1 cm diagonal
Batteri 2 alkaliska AAA-batterier
(ca 3 veckor)
Kommunikationsavstånd Minst 1,5 m (152,40 cm)
vid normal användning.
Garanti 4 år, begränsad

Poden

Podspecifikationer
Mått 3,9 × 5,2 × 1,45 cm
Vikt 25 gram utan insulin
Reservoarvolym 200 enheter
Kanyl Insticksdjup: 6,5 mm
Färg: ljusblå
Kapslingsklass IPX8: (vattentät till 7,6 m i upp till 60 minuter)
Gångtid 72 timmar
Drifttemperatur 4,4 °C till 40 °C
Batterier     3

OmniPod är ett inregistrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation.
FreeStyle och relaterade märken är varumärken som tillhör Abbott Diabetes Care Inc. i olika jurisdiktioner och används med tillstånd.