mylife OmniPod

Den slangfria insulin-patch-pumpen

Klicka på det här diagrammet för att få veta mer om fördelarna med OmniPod.

Se på videor på Youtube

Den första slangfria insulin-patch-pumpen

Insulinhanteringssystemet mylife OmniPod är en ny typ av insulinpumpsbehandling. Poden fästs direkt på huden och det finns inga slangar mellan poden och fjärrkontrollen (PDM, Personal Diabetes Manager), så pumpanvändare får mer frihet i vardagen.

Liten, lätt och vattentät1 pod

Med bara 25 gram och höjden 1,45 cm är poden lätt och diskret – du känner nästan inte att du bär en insulinpump. Poden är vattentät1, så du behöver inte tänka på att koppla loss pumpen och sedan sätta tillbaka den när du ska duscha eller bada.

Intuitiv och lättanvänd

Två delar är allt du behöver för behandling med insulinpump: poden och PDM:en. Podens innovativa konstruktion minimerar startproceduren. PDM:en leder dig med klara anvisningar och bakgrundsinformation som stöd för din behandling.

Automatisk och praktiskt taget smärtfri kanylinsättning

PDM:en hjälper dig steg för steg när du byter pod. När du fäster poden på kroppen, aktiverar du den automatiska kanylinsättningen genom att trycka på en knapp på PDM:en. Den praktiskt taget smärtfria automatiska insättningen garanterar att kanylen sätts in med konsekvent djup och vinkel.

Inbyggd blodglukosmätare och boluskalkylator 

Blodglukosmätaren är inbyggd, så att antalet apparater som du behöver bära med dig hålls nere. Ett bolusförslag kan beräknas, baserat på dina aktuella BG-värden.

1 IPX8: 7,6  m i upp till 60 minuter för poden. PDM:en är inte vattentät.
OmniPod är ett inregistrerat varumärke som tillhör Insulet Corporation.