Enjoy reliability.

mylife Penfine Classic

Enjoy reliability

Den klassiska pennkanylen med vridningen som du kan lita på

  • Bara två vridningar för att få en säker koppling

  • Extra tunnväggig kanyl för optimerat läkemedelsflöde1

  • Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort
  • Färgkodning för enkel identifiering av olika pennkanyllängder

  • Passar alla ledande fabrikat av injektionspennor2

mylife Penfine Classic
mylife Penfine Classic

1 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings,    Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.

2 Alla användbara pennkanyler har testats enligt ISO 11608-2:2012. Se listan på pennkanylförpackningen eller besök vår webbplats www.mylife-diabetescare.se