mylife Penfine Classic

Upptäck din pennkanyl

Korta pennkanyler – Tillförlitlig subkutan injektion

För en noggrann beräkning av insulinets effekt är det viktigt att insulininjektionen ges i underhudsfettet (subkutan injektion) och inte i den underliggande muskeln. Om insulinet injiceras i muskeln, kan det leda till oförklarligt svängande blodglukosvärden samt kraftig hypoglykemi.

 • Det finns en trend mot kortare pennkanyler.
 • 4 mm och 5 mm pennkanyler förenklar injektionstekniken. Injektioner kan ofta ges vinkelrätt utan att ett hudveck görs (barn, ungdomar och slanka vuxna bör göra hudveck).1
 • Med korta pennkanyler minskar risken för oavsiktliga injektioner i muskler med risk för allvarlig hypoglykemi.

 Korta pennkanyler möjliggör säker
     subkutan injektion utan att hudveck görs.1
     Följ rekommendationerna från ditt
     diabetesteam.

  Med långa pennkanyler ökar risken för
      injektion i muskeln.

Hud (överhud och läderhud)

Subkutan fettvävnad

Muskel

Extra tunnväggig kanyl (ETW) - För optimerat läkemedelsflöde

Större innerdiameter vid oförändrad ytterdiameter.2

 • Förbättrad medicinering på grund av högre flöde3
 • Eftersom kanylen har större innerdiameter behövs mindre kraft på injektionsknappen3
 • Passar för enkel dosering av högkoncentrerat insulin från 200 E/ml

Egenskaper av högsta kvalitet – Upplev tillförlitlig komfort

Avancerad medicinsk kanyl med hög kvalitet: 4 mm- och 6 mm-pennkanylerna har en superfin 32G kanyl. Högprecisionskanyl med tre facetter och superpolerad spets.

Mätbar kvalitet och mjuk injektion: mylife Penfine Classics penetrerings- och glidkrafter har optimala egenskaper

Speciell silikonytbehandling med silikon som sitter kvar på kanylen.

Fullstoppsfunktionen garanterar en perfekt passform, en snabb och säker fastsättning och är enkel och bekväm att använda. Högkvalitativt plastmaterial av medicinsk kvalitet.

Yttre skyddshuv som ger bra grepp. Fri flik för snabb och enkel bortdragning av skyddsplasten.

1 VDBD Leitfaden zur Injektion bei Diabetes mellitus. Health Care Professionals. 2. bearbeitete Auflage. November 2016.
2 Kanylröret är tillverkat av rostfritt stål för medicinska produkter – ISO 9626:2016.
Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and other Patient Ratings,    Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.

För alla i farten

Struktur på en pennkanyl:

Äußere SchutzkappeYttre skyddshuv

 

SkyddsplastInre skyddshuv

Kanyl

Kanylnav

Nadel

 • Yttre skyddshuv som ger bra grepp
 • Fri flik för snabb avdragning av skyddsplasten
 • Inre skyddshuv som är lätt att ta bort
 • Kanylnav med fönster för extra optisk kontroll
 • Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort