Lätt att använda med
teststicka som sätts in från sidan
och stor skärm.

Mätning med mylife Pura

Otroligt smidig mätning

Ta ut teststickan

1. Ta ut teststickan

Ta ut den stora och stabila teststickan ur förpackningen och stäng burken omedelbart.

Sätta in teststickan

2. Sätta in teststickan

Mätaren sätts igång automatiskt och teststickans kod läses av (autokodning).

Ta blod

3. Ta blod

Stick i fingret med blodprovstagaren mylife Softlance.

Applicera blod

4. Applicera blod

Applicera blodet uppifrån på teststickan. Blodprovet sugs upp i kanalen medan fyllnadsnivån visas i stickans blodprovsfönster.

Läsa av testresultatet

5. Läsa av testresultatet

Läs av testresultatet på skärmen.

Ta bort teststickan blodfritt

6. Ta bort teststickan utan blodkontakt

Teststickan tas bort hygieniskt utan blodkontakt.

Mata ut lancetten

7. Mata ut lancetten

Lancetten tas bort utan blodkontakt.

I en extern kundenkät1, utförd i april och maj 2015 i Tyskland, var 83 % av användarna av mylife-teststickorna “extremt nöjda” till åtminstone “nöjda” med teststickorna och deras hantering. Faktiskt var 29 % av användarna “mycket nöjda” och ytterligare 29 % “extremt nöjda”. Positiva kommentarer gavs särskilt om teststickornas storlek, deras stabilitet samt appliceringen av blod och att stickan tas bort utan kontakt med blod. Baserat på värdena för hög och mycket hög tillfredsställelse ansågs teststickornas kvalitet (storlek, material och stabilitet) samt appliceringen av blodprovet som styrkorna för mylife blodglukosteststickorna.

1 2hm & Associates GmbH: User survey on the acceptance of “mylife test strips and their handling” and “mylife AutoLance”, Mainz, 05.2015.