Lätt att använda med
teststicka som sätts in från sidan
och stor skärm.

Mätning med mylife Pura

Otroligt smidig mätning

Ta ut teststickan

1. Ta ut teststickan

Ta ut den stora och stabila teststickan ur förpackningen och stäng burken omedelbart.

Sätta in teststickan

2. Sätta in teststickan

Mätaren sätts igång automatiskt och teststickans kod läses av (autokodning).

Ta blod

3. Ta blod

Stick i fingret med blodprovstagaren mylife Softlance.

Applicera blod

4. Applicera blod

Applicera blodet uppifrån på teststickan. Blodprovet sugs upp i kanalen medan fyllnadsnivån visas i stickans blodprovsfönster.

Läsa av testresultatet

5. Läsa av testresultatet

Läs av testresultatet på skärmen.

Ta bort teststickan blodfritt

6. Ta bort teststickan blodfritt

Teststickan tas bort hygieniskt utan blodkontakt.

Mata ut lancetten

7. Mata ut lancetten

Lancetten tas bort utan blodkontakt.