Lätt att använda med
teststicka som sätts in från sidan
och stor skärm.

mylife Pura

Datahantering

Blodglukosmätaren mylife Pura kan användas med tre olika datorprogram: diasend och SiDiary. En särskild kabel krävs.

Disclaimer: The third-party trademarks used herein are trademarks of their respective owners.