Lätt att använda med
teststicka som sätts in från sidan
och stor skärm.