Lätt att använda med
teststicka som sätts in från sidan
och stor skärm.

mylife Pura

Enjoy precision

mylife Pura
  • Förinställt system för blodglukosmätning för snabb start och enkel träning
  • Teststickan sätts in från sidan, så att den kan tas ut hygieniskt utan blodkontakt
  • Stadiga teststickor som är lätta att hålla
  • Grundfunktioner gör hanteringen enkel och intuitiv
  • Autokodning och högupplöst signalöverföring (HDST) för hög mätnoggrannhet och precision1,2

1 Bionime Corporation: Test Report for the System Accuracy Evaluation of Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550 (mylife Pura), Min-Sheng General Hospital, Taiwan, 05.2015.
2 Bionime Corporation: Test Report for the Evaluation of Precision (ISO 15197:2013), Model GM550 (mylife Pura) and Strip GS550 (mylife Pura), Taichung, Taiwan, 04.2015.