Lätt att använda med
teststicka som sätts in från sidan
och stor skärm.

Upptäck

mylife Pura blodglukosmätare

mylife Pura blodglukosmätare
 • Grundfunktioner gör hanteringen enkel och intuitiv
 • Mycket enkel navigering med stora knappar
 • Lättavlästa mätresultat på grund av stora siffror
 • Den belysta skärmen kan avläsas både dag och natt
 • Ingen startprocedur: mätaren startar automatiskt när en teststicka förs in
 • Autokodning identifierar automatiskt teststickans kod (autokodning)
 • En ljudsignal hörs när den stabila stickan satts in rätt
 • Snabba och exakta¹ resultat
 • Data kan läsas med mylife Software, Diabass, SiDiary, och diasend (särskild kabel krävs) 

I en enkät2 med fler än 3 200 patienter klassade 100 % av de svarande tillförlitligheten av mylife Pura som “mycket god” eller “god”. Skärmstorleken och läsbarheten fick toppbetyg: 100 % av enkätdeltagarna svarade “mycket bra” eller “bra” för bådadera. Förtroendet för pålitligheten, som fackmännen ansåg “mycket viktigt” (91 %), uppgick till 100 % för patienterna (64 % “mycket hög”, 36 % “hög”).

Blodprovstagaren mylife Softlance

Blodprovstagaren mylife Softlance
 • Vibrationsfri punktering tack vare exakta ledstavar som ger rak styrning av lancetten
 • Smart dragmekanism för utmatning av lancetten utan att den vidrörs
 • Sju stickdjup
 • Säkerhetsfunktion som förhindrar avfyrning vid byte av lancett
 • AST-lock finns för alternativa stickställen

Teststickorna mylife Pura

 • Hygieniskt byte av teststickor, ingen kontakt med blod
 • Stor och stadig teststicka som är lätt att hantera
 • Tack vare teststickornas stabilitet kan de enkelt sättas in (utan att böjas)
 • Autokodning
 • När blod appliceras, syns det på teststickan om mängden blod är tillräcklig, och i så fall ges även en ljudsignal

1 Bionime Corporation: Test Report for the System Accuracy Evaluation of Rightest Blood Glucose Monitoring System GM550 (mylife Pura), Min-Sheng General Hospital,Taiwan, 05.2015
2 Ypsomed GmbH: User survey mylife Pura, 06.2015. Data on file.