Lätt att använda med
teststicka som sätts in från sidan
och stor skärm.

Upptäck

mylife Pura blodglukosmätare

mylife Pura blodglukosmätare
 • Grundfunktioner gör hanteringen enkel och intuitiv
 • Mycket enkel navigering med stora knappar
 • Lättavlästa mätresultat på grund av stora siffror
 • Den belysta skärmen kan avläsas både dag och natt
 • Ingen startprocedur: mätaren startar automatiskt när en teststicka förs in
 • Autokodning identifierar automatiskt teststickans kod (autokodning)
 • En ljudsignal hörs när den stabila stickan satts in rätt
 • Snabba och exakta¹ resultat
 • Överföring av testresultat till diabetesprogram (SiDiary, diasend)

I en enkät med fler än 14 000 patienter klassade 97% av de svarande tillförlitligheten av mylife Pura som "mycket god" eller "god". Skärmstorleken och läsbarheten fick toppbetyg: 99% av patienterna svarade "mycket bra" eller "bra" för bådadera. Förtroendet för användarvänligheten, som ansågs viktigt, nådde 93%.²

Blodprovstagaren mylife Softlance

Blodprovstagaren mylife Softlance
 • Vibrationsfri punktering tack vare exakta ledstavar som ger rak styrning av lancetten
 • Smart dragmekanism för utmatning av lancetten utan att den vidrörs
 • Sju stickdjup
 • Säkerhetsfunktion som förhindrar avfyrning vid byte av lancett
 • AST-lock finns för alternativa stickställen

Teststickorna mylife Pura

Teststickorna mylife Pura
 • Hygieniskt byte av teststickor, ingen kontakt med blod
 • Stor och stadig teststicka som är lätt att hantera
 • Tack vare teststickornas styvhet kan de enkelt sättas in (utan att böjas)
 • Autokodning
 • När blod appliceras, syns det på teststickan om mängden blod är tillräcklig, och i så fall ges även en ljudsignal

1 Survey Ypsomed GmbH, Germany in 2009 (patients using mylife Pura). Data on file.
2 Freckmann G. et al.: Evaluation of 12 Blood Glucose Monitoring Systems for Self-Testing: System Accuracy and Measurement Reproducibility. Diab Tech Ther 2014, 16(2): 113-122.