Sterila säkerhetslansetter

mylife SafetyLancets

Användning

Vrid och ta bort det skyddande locket på en mylife SafetyLancet.
1. Vrid och ta bort det skyddande locket på en mylife SafetyLancet.
Sätt mylife SafetyLancet mot fingret.
2. Sätt mylife SafetyLancet mot fingret.
Tryck den upphöjda delen stadigt mot det valda stället för att aktivera stickmekanismen.

3. Tryck den upphöjda delen stadigt mot det valda stället för att aktivera stickmekanismen.

Nålen dras tillbaka omedelbart efter användningen. Tack vare frisläppning i ett steg kan mylife säkerhetslansetter inte återanvändas av misstag.

4. Nålen dras tillbaka omedelbart efter användningen. Tack vare frisläppning i ett steg kan mylife säkerhetslansetter inte återanvändas av misstag.

Kasta säkerhetslansetterna enligt gällande bestämmelser.

5. Kasta säkerhetslansetterna enligt gällande bestämmelser.

Före användning, rengör den valda platsen med desinfektionsmedel och torka av med medicinsk absorberande bomull.

Kontraindikationer: Tillverkaren intygar att det inte finns kontraindikationer för användning av mylife SafetyLancets.