Översikt över mylife Software

Enkel hantering av behandlingen

Mångsidig dataöverföring för förbättrad hastighet och flexibilitet

mylife Software förenklar notering av behandlingsdata genom att hämta in data i en enkel och flexibel lösning.

  • Via kabel eller Bluetooth, beroende på enheten, kan data överföras direkt till mylife Software.
  • Patienter kan tillåta vårdpersonal att se behandlingsdata genom synkronisering med mylife Cloud – så att vårdpersonalen får tillgång till patientens aktuellaste data.

Intuitiv, användarvänlig utformning förenklar användningen

mylife Software optimerar användarens upplevelse – menyer, rapporter och inställningar är tydliga, användarvänliga och lättnavigerade.

Meningsfull statistik och trendanalyser för bättre förståelse av behandlingen

Behandlingsdata presenteras i ett antal grafer samt blodglukos- och insulinrapporter för detaljerad analys, och en trendrapport som hjälp till att jämföra två behandlingsperioder. Dessutom kan detaljerad behandlingsinformation sparas i loggboken, och pumpinställningar säkerhetskopieras varje gång en pump ansluts till mylife Software.

Identiska gränssnitt för patient och vårdpersonal gör kommunikationen enklare

Ett program täcker såväl patienters som vårdpersonals behov. Därför är det lätt att diskutera behandlingen eftersom båda parter ser samma grafer och statistikdata. Det är särskilt praktiskt när man talar i telefon. En praktisk funktion för patientadministrering gör att programmet kan användas i två lägen: antingen för hemmabruk för en enstaka patient eller på kliniken för flera patienter.

Kan användas tillsammans med ett brett sortiment av diabetesprodukter för att förenkla patienthanteringen

Kompatibilitet med flera enheter gör att alla diabetesdata kan sparas på ett ställe. Data från alla mylife Diabetescare-produkter kan överföras till mylife Software.

mylife YpsoPump
mylife OmniPod
mylife Unio
mylife Pura

Även data från blodglukosmätarna Freestyle®, Contour, One Touch®, Accu-Chek®, mylife och Rightest kan överföras.

Disclaimer: Freestyle®, Contour, One Touch®, Accu-Chek®, mylife och Rightest är varumärken som tillhör respektive ägare.