mylife Software rapportguide

Meningsfulla, enkla och personaliserbara rapporter

Meningsfull statistik och trendanalyser för bättre förståelse av behandlingen.

Dashboard

För en översikt över nyckelstatistik för behandlingen

 • mylife Softwares startsida kallas Dashboard – där visas en översikt över trender för hur ofta BG har mätts, genomsnittligt antal hypoglykemier per månad, standardavvikelse och genomsnitt för blodglukosavläsningar
 • Importera data från behandlingsenheter
 • Synkronisera data med mylife Cloud direkt från Dashboard
 • Vårdpersonal kan snabbt växla mellan patienter med hjälp av en rullgardinslista med patienter
Översikt

Den totala bilden

 • Se alla datainmatningar på en rapport: basal insulindos och bolusar som givits, blodglukosvärden från mätare eller manuellt inmatade, kolhydrater och sport
 • Data kan rapporteras för en serie av olika tidsperioder eller med förinställda och användarbestämda filterinställningar
Loggbok

All information, anteckningar av patient och vårdpersonal samt data för nyckelhändelser

 • Logga speciella händelser som manuella blodglukosmätningar, sport, sjukdom, menscykel osv.
 • Patienter och vårdpersonal kan göra anteckningar i loggboken som sedan kan delas via mylife Cloud
Standarddag

Dygnsmönster för blodglukos

 • Visa blodglukosresultat för den valda perioden ett helt dygn
 • Länka avläsningar till andra mätningar från den dagen och visa motsvarande loggboksposter
 • Visa meningsfull statistik som genomsnittligt blodglukos för den valda perioden
Fördelning

Visa blodglukosfördelningen enligt mätning och tidsperiod

 • Inspektera fördelningen av blodglukosmätningar enligt målzoner och klockslag
 • Lättavlästa färgkodade grafer visar fördelningen snabbt
 • Filtrera resultaten så att rapporten innehåller de data som är mest meningsfulla för dig
Insulinrapport

Rapportera insulinmängd, basaldos till bolus och typ av bolus

 • Visa en total daglig fördelning av givet insulin under en vald period – vecka för vecka
 • Given basaldos/bolus, en uppdelning av måltids- och korrigeringsbolusar samt eventuella överskrivningar av boluskalkylatorn
Trendrapport

Identifiera trender – identifiera behandlingsmöjligheter

 • Jämför behandlingsdata för två perioder för att avslöja förhållanden och identifiera möjliga områden för förbättringar
 • Jämför blodglukosvärden, genomsnittlig daglig insulinanvändning samt eventuella överskrivningar av föreslagna bolusmängder
Pumpinställningar

Säkerhetskopiera och jämför

 • Pumpinställningar sparas i mylife Software varje gång du ansluter en pump, så att patienter och vårdpersonal alltid har en kopia av de senaste pumpinställningarna om det blir fel på pumpen
 • Kvoten insulin till kolhydrater, insulinkänslighetsfaktor, basalprogram samt förinställningar sparas
 • Jämför pumpinställningar för att se hur behandlingen ändrats med tiden