Enkel hantering av behandlingen

Med målet att optimera kommunikationen mellan personer med diabetes och vårdpersonal erbjuder mylife en lösning för hantering av diabetesdata som är lätt att använda och lätt att dela för att följa diabetesbehandlingen, med mylife Software, mylife App och mylife Cloud.

Hantering av behandlingen med mylife passar behoven för olika typer av diabeteskontroll – från pumpbehandling vid typ 1 till användare med typ 2 som helt enkelt vill följa sina blodglukosvärden.

  • Intuitiv, användarvänlig utformning förenklar användningen
  • Identiska gränssnitt för alla användare gör kommunikationen enklare
  • Kan användas tillsammans med ett brett sortiment av produkter för ökad flexibilitet
  • Molntjänst som alternativ för att svara mot vad användarna vill ha
  • Möjlighet till datadelning för att hantera behandlingen enklare