mylife Software

Enkel hantering av behandlingen

mylife Software är en användarvänlig lösning för att följa diabetesbehandling, utformad med tanke på användarnas behov.

Det är nu lättare än någonsin för dig att hålla reda på diabetesbehandlingsdata. Du hittar dem via molntjänsten mylife Cloud eller lokalt på din persondator.

mylife Software är en användarvänlig lösning för att följa diabetesbehandlingen, utformad för att optimera kommunikationen mellan personer som har diabetes och vårdpersonal, och med fokus på värdet av meningsfulla utdata.

mylife Software hanterar olika typer av diabeteskontroll – från pumpbehandling vid typ 1 till användare med typ 2 som helt enkelt vill följa sina blodglukosvärden.

  • Mångsidig dataöverföring för förbättrad hastighet och flexibilitet
  • Intuitiv, användarvänlig utformning förenklar användningen
  • Meningsfull statistik och trendanalyser för bättre förståelse av behandlingen
  • Kan användas tillsammans med ett brett sortiment av diabetesprodukter för att förenkla behandlingen
  • Identiska gränssnitt för patient och vårdpersonal gör kommunikationen enklare