mylife Unio

Inspirerad av användarna – utformad för dig

Vi frågade diabetespatienter hur de ansåg att en perfekt blodglukosmätare skulle vara. Med hjälp av deras önskemål och förslag utvecklade vi mylife Unio – ett patientfokuserat system för blodglukosmätning som uppfyller användarnas krav. Inspirerat av användare – utformat för dig.

Alla detaljer är skräddarsydda för diabetespatienters behov: en diskret och högkvalitativ blodglukosmätare med ett intuitivt gränssnitt och hygienisk hantering av teststickan, en skonsam blodprovstagare – allt kombinerat i en sofistikerad enhet. Detta gör mylife Unio till den optimala följeslagaren varje dag, oavsett om dina patienter är hemma, på jobbet eller på resande fot.

Svaren från en pågående enkät1 som omfattar fler än 740 patienter visar att vi uppfyller användarnas behov: Den totala tillfredsställelsen med mylife Uniokommer upp till 97 %. Fler än 93 % av dem som tillfrågades klassade blodapplikationen och storleken på mätaren mylife Unio som “mycket bra” eller “bra”, och undersökningens tillförlitlighet når 98 %. Ungefär 93 % av patienterna bedömde den nästan smärtfria blodprovstagningen med mylife AutoLance som “mycket bra” eller “bra”.

1 Enkät Ypsomed GmbH, Patienter som använder mylife Unio, Tyskland, 03.2016. Arkiverade data.