Flexibilitet med insulin som du själv väljer

mylife YpsoPump Reservoir

Flexibilitet med insulin som du själv väljer

mylife YpsoPump Reservoir har utvecklats för insulindosering med systemet mylife YpsoPump. Med mylife YpsoPump Reservoir fyller du lätt en tom reservoar med snabbverkande insulin med koncentrationen 100 E/ml efter eget val:

  • Fiasp®*
  • NovoRapid®*
  • Humalog®*
  • Apidra®*

Du kan fylla reservoaren med valfri snabbverkande insulinanalog och förvara den i kylskåp (ca 5 °C) i högst 30 dagar. Den fyllda reservoaren kan användas i mylife YpsoPump i högst 7 dagar.

Mer information om ditt insulin finns i tillverkarens bipacksedel.

Tom reservoar för egen fyllning

  • Fyll själv med insulin som du väljer
  • Lätthanterlig påfyllning
  • Lättavläst nivå

Specifikationer för mylife YpsoPump Reservoir

Lämplig för Snabbverkande insulinanalog, 100 E/ml
Reservoarens storlek 1,6 ml (160 E)
Förpackningens innehåll 10 reservoarer
Användning För engångsbruk
Material Glascylinder

* De tredjepartsvarumärken som används här tillhör respektive ägare.