Om diabetes

  • Hem
  • Om diabetes

Allmänt

Allmänt

Vad är skillnaden mellan typ 1- och typ 2 diabetes? Vad är skillnaden mellan ICT- och CSII-behandling? Och om barn diagnostiseras med diabetes? Svaret på de här frågorna och ännu mer hittar du i vår nya serie "Om diabetes".

Blodsockermätning

Blodsockermätning

Blodsockermätning från A som "alternativa ställen" till Ö som "överskott av blod". Allt som gör det lättare för dig att bestämma ditt aktuella blodsockervärde har vi sammanställt för dig.

Pennbehandling

Pennbehandling

Frågor om pennbehandling? Här hittar du alla svar – från grundläggande om val av rätt kanyllängd, rätt teknik och lämpliga ställen till de vanligaste felkällorna.

Pumpbehandling

Pumpbehandling

Med en insulinpump försörjs din kropp hela dagen optimalt med insulin. Det går tack vare de olika basaldoserna och bolusvarianterna i en pump. Ta reda på mer om den här behandlingsformen, som ger dig mycket frihet.