Snabbt och bekvämt ampullbyte

Omedelbar tillgänglighet med förfyllda ampuller

Systemet mylife YpsoPump kan användas med förfyllda ampuller. Den förfyllda ampullen gör det otroligt lätt att byta ampull i bara tre enkla steg.

Steg 1

 • Vrid adaptern 90° moturs
 • Ta bort ampullen
 • Kör tillbaka kolvstången och gör självtestet

Steg 2

 • Sätt in en full ampull i ampullutrymmet
 • Sätt adaptern upprätt på ampullen, vrid 90° medurs och stäng ampullutrymmet

Steg 3

 • Fyll infusionssetet
 • Koppla till infusionssetet genom att knäppa fast slangkopplingen på infusionssetets kanylbas

Flexibilitet med eget val av insulin – Användarfyllda mylife YpsoPump Reservoir

mylife YpsoPump Reservoir har utvecklats för insulindosering med systemet mylife YpsoPump. Med mylife YpsoPump Reservoir fyller du lätt en tom reservoar med snabbverkande insulin efter eget val med koncentrationen 100 U/ml.

Ampullens egenskaper i korthet – Välj bekvämt – eller valfrihet

Med mylife YpsoPump behöver du inte byta infusionssetet för varje ny insulinampull – ampullbytena går lätt, snabbt och diskret.

Förfylld ampull

 • Förfylld
 • Lätt att byta
 • Färre hanteringssteg

Tom reservoar för egen fyllning

 • Användarfylld med insulin efter eget val
 • Lätthanterat fyllningssystem
 • Lättavläst fyllnadsnivå

Specifikationer för förfylld ampull

Ampullens storlek 1,6 ml
Förpackningens innehåll 5 ampuller
Användning För engångsbruk
Material Glascylinder

Specifikationer för mylife YpsoPump Reservoir

Lämplig för 100 U/ml, snabbverkande
insulinanalog eller standard
human insulin
Reservoarens storlek 1,6 ml/160 U
Förpackningens innehåll 10 reservoarer
Användning För engångsbruk
Material Glascylinder