Mer komfort med den
perfekta spetsen.

 

Användarenkät¹

Med mylife Clickfine DiamondTip

Företaget IFAK i Tyskland genomförde en enkät bland användare av pennkanyler (n=150). Användarna testade den nya mylife Clickfine DiamondTip i 3 – 4 dagar, och utvärderade den beträffande injektionskomfort.

77,3 % av de användare som testade den nya mylife Clickfine DiamondTip kände mindre smärta under injiceringen än med deras vanliga pennkanyl.

   Kände mycket mindre smärta
   Kände något mindre smärta
   Kände ingen skillnad
   Kände mer smärta

69,4 % av de användare som testade den nya mylife Clickfine DiamondTip behövde mindre kraft under penetreringen än med deras vanliga pennkanyl.

   Behövde mycket mindre kraft
   Behövde något mindre kraft
   Märkte ingen skillnad
   Behövde mer kraft

76 % av de användare som testade den nya mylife Clickfine DiamondTip behövde mindre tid att förbereda insulininjektionen tack vara klickmekanismen.

   Instämmer helt
   Instämmer
   Instämmer inte
   Vet ej

89,4 % av användarna kommer att använda eller överväger att använda mylife Clickfine DiamondTip.

   Ja, absolut
   Kanske/kommer att diskutera med
       läkaren
   Nej
   Vet ej

1 Resultat från en användarenkät juni 2014 till juni 2015, utförd av IFAK Institut GmbH & Co. KG,
   Tyskland, arkiverade data.