Inspirerad av användare –
utformad för dig.

Mätning med mylife Unio

Snabb och smidig mätning

Ta ut teststickan

Ta ut teststickan

Ta ut den stora och stabila teststickan ur förpackningen och stäng burken omedelbart.

Sätta in teststickan

Sätta in teststickan

Enheten sätts igång automatiskt och teststickan kod läses av (autokodning).

Ta blod

Ta blod

Tryck lätt mot fingret, exakt och näst intill smärtfritt, tack vare det stadiga trycket som åstadkoms med den automatiska laddnings- och frisläppningsfunktionen.

Applicera blod

Applicera blod

Applicera blodet uppifrån på teststickan. Blodprovet sugs upp i kanalen medan fyllnadsnivån visas i stickans blodprovsfönster.

Läsa av testresultatet

Läsa av testresultatet

Läs av testresultatet på skärmen och ange markörer.

Borttagning av teststickan utan blodkontakt

Borttagning av teststickan utan blodkontakt

Ta ut teststickan och kassera den.

Utvärderingen av användarvänlighet gjordes av 85 användare som genomförde en två veckors testperiod med mylife Unio. Användarna var nöjda med användarvänligheten hos mylife Unio och gav den överlag en positiv bedömning. Diabetiker bedömer mylife Unio som användarvänlig och lätt att hantera.1

Mätning direkt från mylife SmartCase

Snabb och diskret i varje situation

Med den innovativa metoden "On the go" går mylife Unio ett steg längre. Du kommer att uppleva snabba och diskreta mätningar direkt från mylife SmartCase, som finns som tillbehör. De enskilda delarna behöver inte tas ur mylife SmartCase för att göra en mätning.

Det är så lätt att göra en mätning med mylife SmartCase att det kan göras i farten. Den bekväma och kompakta mylife Unio är nära dig hela dagen, och du kan vara säker på fullständig diskretion – oberoende av var du är.

  • Kompakt integrering av alla komponenter
  • Diskret utformning som inte drar till sig uppmärksamhet
  • Fack för extra lancetter
  • Lätt att kasta använda teststickor

1 SKUP Scandinavian evaluation of laboratory equipment for primary health care. Report from the evaluation SKUP/2013/100, www.skup.nu.