Tekniska data

Produktspecifikationer

Teknologi Elektrokemisk: GDH-FAD
EVF-intervall 20 – 70 % för blodglukos ≤ 11,1 mmol/L
20 – 60 % för blodglukos > 11,1 mmol/L
Kalibrering Plasma
Provmaterial Kapillärt, venöst eller arteriellt helblod
Blodvolym / Mättid 0,7 µL / 5 sekunder
Minne 1000 mätningar
Mätintervall 0,6 – 33,3 mmol/L
Temperatur vid mätning 6 – 44° C
PC-anslutning Via USB (mini-USB-anslutning)
PC-programvara Data kan överföras till mylife Software, Diabass, SiDiary och diasend
Skärm och hantering LCD-skärm med flerspråkig menynavigering. Enkel och intuitiv med praktiska symboler
Belysning Upplyst skärm för god läsbarhet dag som natt
Felmeddelanden Felmeddelande med symboler och förslag för att avhjälpa felet
Larmfunktioner 4 larm med möjlighet till upprepning
Händelsemarkörer Markörer för före måltid, efter måltid, sport, sjukdom och special.
Upp till 4 markörer för varje mätresultat
Strömförsörjning 2 CR2032 knappcellsbatterier (cirka 600 mätningar)
Blodprovtagare mylife AutoLance med automatisk laddnings- och frisläppningsfunktion

Friskrivning: De tredjepartsvarumärken som används häri är varumärken som tillhör respektive ägare.